Sản Phẩm

vedge-icon

VEDGE

Bộ thu thập dữ liệu công nghệ điện toán biên (Edge Computer) được tích hợp sẵn VEDGE IoT Platform – Sản phẩm được phát triển bởi VIOT

CHỨC NĂNG

Tích hợp và thu thập dữ liệu trực tiếp cảm biến & thiết bị hoặc thông qua IoT gateway

Tích hợp và thu thập dữ liệu từ hệ thống tự động hóa PLC, SCADA, HMI

Tích hợp và thu thập dữ liệu từ các hệ thống đã có của nhà máy ERP, MES

Hỗ trợ đa dạng các giao thức truyền thông Modbus, RS232, RS485, TCP/IP, Bacnet, OPC UA, ProfiBus, ProfiNet, MQTT, HTTP, REST API

vface-icon

VFACE

Bộ thu thập dữ liệu công nghệ điện toán biên (Edge Computer) được tích hợp sẵn VEDGE IoT Platform, màn hình hiện thị và tương tác vận hành sản xuất – Sản phẩm được phát triển bởi VIOT

CHỨC NĂNG

Tích hợp và thu thập dữ liệu trực tiếp cảm biến & thiết bị hoặc thông qua IoT gateway

Tích hợp và thu thập dữ liệu từ hệ thống tự động hóa PLC, SCADA, HMI

Tích hợp và thu thập dữ liệu từ các hệ thống đã có của nhà máy ERP, MES

Cung cấp giao diện nhập liệu để thu thập dữ liệu sản xuất từ công nhân, bảo trì, QC

Hỗ trợ đa dạng các giao thức truyền thông Modbus, RS232, RS485, TCP/IP, Bacnet, OPC UA, ProfiBus, ProfiNet, MQTT, HTTP, REST API

vapp-icon

VAPP

Ứng dụng vận hành và thu thập dữ liệu sản xuất công nghệ Webapp, Android, iOS thương thích với Mobile & Tablet

CHỨC NĂNG

Nhận lệnh sản xuất, cập nhật trạng thái lệnh sản xuất

Công nhân Check-in, Check-out

Cập nhật sản lượng, phế phẩm, báo sự cố

Xem năng suất, xem hướng dẫn công việc

viot-platform-icon

VIOT PLATFORM

Nền tảng IoT Platform công nghiệp kết nối đa chuẩn, quản lý thiết bị tập trung, xử lý dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, hiển thị dữ liệu, cầu nối tích hợp MES, ERP dễ dàng

CHỨC NĂNG

Dashboard, report, alert, rule, custom rule, Historylog

Web scada, dashboard no-code

Triển khai linh hoạt tại Edge/ Fog/ On-premise/ Private Cloud

KẾT NỐI IOT HIỆN TRƯỜNG - BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ SẢN XUẤT.