ĐỐI TÁC

Các nhà sản xuất phần cứng công nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất máy tính công nghiệp IPC, routers, switches và gateways. Với việc triển khai đơn giản và dễ dàng tích hợp các ứng dụng xử lý dữ liệu tiên tiến thể hiện ưu điểm nổi trội của thiết bị IPC trong công nghệ điện toán biên

 

Các nhà sản xuất phần cứng tự động hóa am hiểu chuyên ngành và có nhiều dữ liệu, cùng nhau các dữ liệu từ máy móc thiết bị được thu thập và xử lý từ mọi thiết bị vật lý giúp giảm thời gian và chi phí triển khai dự án

 

Các nhà cung cấp hạ tầng cho phép triển khai nhanh chóng các giải pháp FAR-EDGE, kết hợp với việc nền tảng VEDGE có thể mô tả tất cả các thiết bị vật lý, việc kết hợp hạ tầng Cloud mang đến giải pháp tối ưu trong trường hợp này

 

 

VIOT cùng với các nhà phát triển phầm mềm nghiệp vụ như ERP, MRP, WMS, MES, EAM, LIMS, QMS, CMMS, APS sẽ giúp kết nối IoT hiện trường, cung cấp dữ liệu realtime đáng tin cậy

KẾT NỐI IOT HIỆN TRƯỜNG - BƯỚC ĐI ĐẦU TIÊN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ SẢN XUẤT.